Kasiy CA

Uzbek
Элемент: 
Ca
Характеристика: 
- yurak mushaklarini qisqarish uchun kuchini kuchaytiradi, immunitetni ko'taradi, yallig'lanishga qarshi hususiyatga ega