Cl

Uzbek
Элемент: 
Cl
Характеристика: 
- funksional faollashtiradi, so'rilish va qayta tiklash jarayonida qatnashadi