Suv komponentlarining foydali xususiyatlari

       Ichimlik mineral suv birinchi navbatda ovqat hazm qilish organlarining shira ajratish, motorika (harakatlanish) va so'rilish funksiyalariga ta'sir etib, ijobiy siljishlarni vujudga keltiradi. Tarkibida 22 xil mikroelementlar, tuzlar va ionlarga ega.

Davolash - mineral suv tarkibi

Ko'rsatgichlar nomi Me'yor Fakt
O'z DSt 540:2010 bo'yicha
O'lchami ko'p bo'lmagan № 1
1 Temir mg/dm3 0.3 0.025
2 Mis mg/dm3 1,0 <0,001
3 Yod mg/dm3 0,17 - 0,55 0,17-0,55
4 Stronsiy mg/dm3 25,0 11,09
5 Ftor mg/dm3 15,0;10,0;1,5 1,24
6 Brom mg/dm3 25,0 <0,05
Batafsil

Suvning tarkibiy qismlari

Cl

- funksional faollashtiradi, so'rilish va qayta tiklash jarayonida qatnashadi

Ca

- yurak mushaklarini qisqarish uchun kuchini kuchaytiradi, immunitetni ko'taradi, yallig'lanishga qarshi hususiyatga ega

Mg

- organizmda yaxshi o'zlashtiriladi, o't qopi spazmlarini kamaytiradi

I

- gemoglabinnig normal darajasi anemiyasining oldini oladi

F

- organizmda suyaklar parchalanishini oldini oladi, hususan tishlarni

XLORID - KALSIY

ionlari qon tomir devorlarining o'tkazuvchanligini pasaytiradi

KUMUSH

ionlari organizimning modda almashuvida qatnashadi

GIDROKORBANAT

ionlari organizmning ishqoriy zahiraga ko'taradi

SULFAT

ionlari o't haydash hususiyatiga ega va qabziyatda yaxshi ta'sir ko'rsatadi

Batafsil

Ichimlik mineral suvi bilan davolash

Oshqozon

Kasallik:

Funktsional dispepsiya (gastralgiya, xavo bilan kekirish) GERK (jig'ildon qaynashi). Oshqozon va o'n ikki barmoq ichak yara kasalligi

Tavsiyalar:

Kuniga 2-3 maxal, +40-45°C darajadagi suvni ovqatlanishdan 1-1,5 soat oldin 250-300ml, bir varaqaiga

Davolash omili:

Og'riq qoldiruvchi, giposekretor

Batafsil

Sertifikatlar

Labaratoriyani attestatlash to'g'risidagi guvohnoma

Muvofiqlik sertifikati

"Chortoq Mineral Water" guvohnomasi

Sanitariya - epidemiologiya xulosasi

Hamkorlar

Biz bilan bog'lanish